Generalforsamling

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

D.19/6-2019 kl. 19.00 i Bridgehøjborgen

Dagsorden iflg. vedtægterne

§ 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

1)      Valg af dirigent og referent

2)      Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3)      Godkendelse af det reviderede regnskab

4)      Fastsættelse af kontingent & godkendelse af budget

5)      Indkomne forslag

6)      Valg af formand (ulige år)

7)      Valg af kasserer (lige år)

8)      Beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer og herefter 

         Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (lige/ulige år)

9)      Valg af suppleant .

10)    Valg af revisor og revisorsuppleant

11)    Evt.

Ophængt i klubben og udsendt til medlemmerne pr. mail 4/5-2019

MENU
OPLYSNINGER
SOCIAL

Bridgeklubben Storeslemmen

Skovgade 15A

7100 Vejle

75 83 71 07 // 40 68 20 88

storeslemmenvejle@gmail.com

www.storeslemmen.com

www.bridge.dk/4481

www.mbridge.dk/4481

  • Facebook Social Ikon