Søg

Corona-hilsen fra bestyrelsen

Kære venner og medlemmer i vores bridgefællesskab.


Vi har gennemlevet en turbulent periode, hvor vores hyggelige og sjove bridgeaktivitet sammen med kontakten imellem os, har været lukket ned.


Vi ser med stor bekymring på de følgevirkninger, et sådant afbræk kan have for sammenholdet og medlemstallet, og dermed klubbens videre trivsel, og det er derfor af afgørende betydning, at I, kære medlemmer, bevarer gejsten og glæden ved medlemsskabet hos os.


Alle nedenstående forslag og beslutninger forudsætter at regeringens påbud og dekreter følges – samt anvisninger fra Bridgeforbundet følges.


Rammerne om klublivet

Af de landspolitiske meldinger kan vi nu aflæse, at vi med udvidelse af genåbningens anden runde efter Corona kan se frem til, omkring 8. juni, at kunne forsamles 30-50 personer. Det vil betyde, at vi ikke længere af myndighedsmæssige årsager er tvunget til nedlukning, hvorfor Åben Hus kan åbnes, og at vi, med løftet om videre liberaliseringer, kan have håb om en nogenlunde normal sæsonstart fra 1/9.


Dette er for bestyrelsen signal til at informere medlemmerne om, hvilke udfordringer vi står med, og især markere, at foreningen er i live, og at vi nu må fokusere på den efterfølgende genåbning af klubbens daglige liv.

Sikker spilafvikling.

Bestyrelsen er opmærksom på, at tilladelse til at spille ikke nødvendigvis garanterer imod bekymring hos medlemmerne om smitterisiko. Derfor gøres en ihærdig indsats for at skabe trygge rammer om spillet.

Vi har i samarbejde med Blacksets bridgecenter og Dansk Bridgeforbund, igangsat et projekt med det formål, at spilafviklingen skal kunne foregå på en betryggende måde, så man kan have tillid til sikring imod smitte, og sådan, at foranstaltningerne lever op til de sundhedsmæssige retningslinjer.

Set up’et er under udførelse.

Det indebærer opsætning af acrylbordskærme, smitterisiko ved kort og meldekort løses ved, at hvert bord får hver sit sæt spillekort. Man kan medbringe egne meldekort, evt. købe et sæt i klubben til 70,00 kr. Der opsættes spritautomater og sprit ved bordene, håndklæder erstattes af papir osv. Vi vil have dette set up operationsklart, når vi åbner igen.

At dette arbejde er fremskredent kan vi takke en kreds af klubbens medlemmer for, som helt ekstraordinært har været aktive eller har sponsoreret produktion og indkøb af de tilhørende remedier.

Bestyrelsen vil hermed takke sponsorerne mange gange for denne opbakning til klubben.


Husleje- og coronastøtte.

I tillæg til Corona problemerne kæmper vi med kommunens beslutning om fra maj sidste år, at støtte vores konkurrent med ca. 94.000 kr. pr. år i huslejestøtte. Dette skaber en helt urimelig konkurrence forvridning mellem klubberne, og vi har (en ret intens) dialog med kommunens repræsentanter om at rette op på forholdene. Vi kan se, at Kultur- og idrætsudvalget på sit møde 26/5 skal drøfte, hvordan man kan genoptage behandlingen af ansøgningerne om lokalestøtte til foreningerne.


Vi søger dertil om dækning hos staten af klubbens faste omkostninger. Materialet til en ansøgning om corona-dækning af vore faste omkostninger er hos revisor og bliver sendt, når han melder klar.


Øvrige forhold.


Generalforsamling

Med genåbningen den 8/6 ser det ud til, at der vil være mulighed for at afholde vores generalforsamling ved fysisk fremmøde som sædvanligt. Vi skal bl.a. have fremlagt et regnskab og valg til bestyrelse skal foretages.

Er dette muligt, kan vi formentligt hurtigt fastsætte en dato og udsende indkaldelse, uden at vi af den grund kommer i konflikt med vedtægterne eller normal sædvane. Skulle udviklingen forhindre dette, vil bestyrelsen informere herom, og foreslå de nødvendige løsninger.


Nye vinduer

Vi har haft regn-skader omkring vores vinduer i klubben, skader som lige nu bliver udbedret for Østerbo’s regning.


Så snart vi kender de nøjere omstændigheder for en mulig genåbning af klubbens aktiviteter, vil vi informere medlemmerne om datoer og tidspunkter.


Lad os her i det frodige forår håbe på, at det også snarest bliver forår for livet i Storeslemmen.


På bestyrelsens vegne og med kærlig hilsen

Storeslemmen

Svend Aage Larsen


367 visninger1 kommentar
MENU
OPLYSNINGER
SOCIAL

Bridgeklubben Storeslemmen

Skovgade 15A

7100 Vejle

75 83 71 07 // 40 68 20 88

storeslemmenvejle@gmail.com

www.storeslemmen.com

www.bridge.dk/4481

www.mbridge.dk/4481

  • Facebook Social Ikon