Søg

Resten af sæsonen er aflyst

Opdateret: apr. 11

(10-03-2020) Bestyrelsen har pr. dags dato valgt at aflyse alle aktiviteter - dette gælder bl.a de daglige klubturneringer og undervisningshold - i Storeslemmen. Aflysninger gælder alle aktiviteter i uge 11 og 12. Aflysninger sker i forbindelse med COVID-19 (Coronavirus) for at undgå smittespredning. Der er ikke konstateret COVID-19 blandt medlemmerne, men da det bl.a. har vist sig utroligt svært at skaffe håndsprit mv. har bestyrelsen følt sig nødsaget til dette skridt.


Update 16-03-2020


Bestyrelsen har pr. dags dato valgt at aflyse alle aktiviteter i uge 13 med. Dette gælder bl.a. Mentorbridge d. 29. marts. Vi følger naturligvis op de nærmeste uger og kommer med mere info hen ad vejen.


Update 25-03-2020


Bestyrelsen har, på anbefaling af Danmarks Bridgeforbund, besluttet at aflyse alle arrangementer til og med mandag d. 13. april. Ligeledes aflyses kvalifikationen til DM for Begyndere d. 19. april.


Update 11-04-2020


Status vedr. Bridgeklubben Storeslemmen

Kære medlemmer

Ligesom I sikkert har det, lider også vi i bestyrelsen af akutte  bridgeabstinenser og isolationskuller.

Vi må håbe, at genoplukning af samfundet snarest tillader os at  mødes igen til en gang hyggelig Bridge.

Sæsonen er slut for denne gang. Evt. manglende kampe vil ikke blive gennemført. Afslutningsarrangementer vil ligeledes blive aflyst. Evt. vundne præmier i sæsonens turneringer vil blive udleveret ved sæson start.


Klubbens økonomi er ikke den allerbedste. Vi har ingen indtægter, men faste udgifter til bl.a. husleje. Derfor vil jeg opfordre de som vinder mange flasker om at afstå fra at modtage flaskerne og hermed hjælpe til med klubbens økonomi.


Top-16 vil blive gennemført efter 10. maj – hvis det kan lade sig gøre under hensyn til spillere med følsomt helbred og udspil fra regering.


Generalforsamling vil blive gennemført når det kan lade sig gøre. Situationen er her den samme som ved Top-16.

Vedr. salg af sæsonkort stopper vi det indtil vi kender omfanget af vores nedlukning. Hvis vi får åbent hus igen vil prisen for evt. sæson-kort  afspejle antallet af mulige åbent huse.


Bestyrelsen lægger op til at priser for den nye sæson vil være uændrede i forhold til denne sæson

Vi vil løbende opdatere når der sker ændringer.


Vi glæder os til at se jer igen snarest!

På bestyrelsens vegne,

Svend Aage Larsen

formand


Vi vil løbende holde jer opdateret her på siden ang. kommende aktiviteter.

1,046 visninger
MENU
OPLYSNINGER
SOCIAL

Bridgeklubben Storeslemmen

Skovgade 15A

7100 Vejle

75 83 71 07 // 40 68 20 88

storeslemmenvejle@gmail.com

www.storeslemmen.com

www.bridge.dk/4481

www.mbridge.dk/4481

  • Facebook Social Ikon