Søg

Indkaldelse til generalforsamlingen

Du/I indkaldes hermed til ordinær generalforsamling


Tirsdag 18. august kl. 19.00.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3) Godkendelse af det reviderede regnskab.

4) Fastsættelse af kontingent & godkendelse af budget.

- Oplæg fra bestyrelsen om nedsat kontingent og hvad det indebærer.

5) Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamling.

6) Valg af formand (ulige år).

7) Valg af kasserer (l lige år).

8) Beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer. Vi vil gerne op på 7 medlemmer denne gang.

- Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (lige/ulige år).

9) Valg af suppleant.

10) Valg af revisor og revisorsuppleant.

11) Evt.


Vedtægterne kan findes her.

146 visninger
MENU
OPLYSNINGER
SOCIAL

Bridgeklubben Storeslemmen

Skovgade 15A

7100 Vejle

75 83 71 07 // 40 68 20 88

storeslemmenvejle@gmail.com

www.storeslemmen.com

www.bridge.dk/4481

www.mbridge.dk/4481

  • Facebook Social Ikon