Søg

Indkaldelse til generalforsamlingen

Du/I indkaldes hermed til ordinær generalforsamling


Tirsdag 18. august kl. 19.00.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3) Godkendelse af det reviderede regnskab.

4) Fastsættelse af kontingent & godkendelse af budget.

- Oplæg fra bestyrelsen om nedsat kontingent og hvad det indebærer.

5) Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamling.

6) Valg af formand (ulige år).

7) Valg af kasserer (l lige år).

8) Beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer. Vi vil gerne op på 7 medlemmer denne gang.

- Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (lige/ulige år).

9) Valg af suppleant.

10) Valg af revisor og revisorsuppleant.

11) Evt.


Vedtægterne kan findes her.

0 visninger
MENU
OPLYSNINGER
SOCIAL

Bridgeklubben Storeslemmen

Skovgade 15A

7100 Vejle

75 83 71 07 // 40 68 20 88

storeslemmenvejle@gmail.com

www.storeslemmen.com

www.bridge.dk/4481

www.mbridge.dk/4481

  • Facebook Social Ikon