Søg

Referat fra generalforsamlingen

Referat fra Storeslemmens generalforsamling den 18. 8. 2020.


Der var 38 deltagere.

Dagsordenen kan ses i foreningens vedtægter på hjemmesiden.


Ad. 1.

Dirigent: Ulrik Kjær

Referent: Jytte Krejbjerg

Dirigenten erklærer generalforsamlingen for lovlig indkaldt.

Ad. 2.

Formandens beretning
.docx
Download DOCX • 17KB

Formanden fremlagde sin beretning. Denne kan læses på foreningens hjemmeside (tryk på knappen til venstre).


Klubbens medlemsoplysninger vil blive opdateret i den nye sæson.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 3.

Kassereren gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4.

Budgettet er usikkert på grund af uvidenhed om tilskud, som afgøres den 27. ds.

Der er lidt usikkerhed omkring antallet af udmeldinger, da coronaen har lavet uorden i klubbens sædvanlige tilmeldingssystem.

Kassereren omtalte 2 mulige scenarier for budgettet.

Følgende blev vedtaget:

Bestyrelsen fastsætter den kommende sæsons kontingent, når situationen er afklaret. Kontingentet må ikke stige, men gerne sættes ned. Medlemmernes orientering om kontingentets størrelse søges / håbes gennemført i løbet af den første uge i september, og kontingentbetalingen kan udsættes til den 10. september.

Medlemmerne opfordres til at udbrede oplysninger om vores hyggelige klub og de forholdsregler der tages mod coronaen.

Ad. 5.

Ingen.

Ad. 6.

Intet.

Ad. 7.

Poul Boie Pedersen er valgt.

Ad. 8.

Den nye bestyrelse består af:

Svend Aage Larsen, formand.

Poul Boie Pedersen, kasserer.

Carsten Quist

Lea Mayland Andersen

Karen Würtz

Peter Bøegh

Tine Devantie

Ad. 9.

Ny suppleant: Peter Graversen.

Ad.10.

Revisor: Poul Søndergård

Revisorsuppleant: Knud Åge Boesgaard.

Ad.11.

Torsdag eftermiddagsholdet starter som sædvanligt med fællesspisning med HC og Susanne som ansvarshavende. Det er vigtigt at beholde de hyggelige stunder.

Der skal reklameres for Påsketurneringen.

Der er reklameret for lidt for at få nye medlemmer i år.

Årsag til udvidelsen af bestyrelsen til 7 medlemmer er bl.a. at bestyrelsesmedlemmerne skal tage ansvar for nogle af arrangementerne.

Et nyt klubmedlem takkede for klubbens venlige modtagelse.

46 visninger
MENU
OPLYSNINGER
SOCIAL

Bridgeklubben Storeslemmen

Skovgade 15A

7100 Vejle

75 83 71 07 // 40 68 20 88

storeslemmenvejle@gmail.com

www.storeslemmen.com

www.bridge.dk/4481

www.mbridge.dk/4481

  • Facebook Social Ikon