Søg

2020/2021

Kære bridgevenner!

Her noget om den kommende sæson.


Vi offentliggør nu, på baggrund af de rettidige udmeldelser, holdopsætning og spilleplaner for næste år på hjemmesiden, og sigter på en reduktion af kontingentet på ca. 20 % til drøftelse og godkendelse på generalforsamlingen. Vi har heldigvis kun modtaget få skriftlige udmeldelser, så vi forventer at alle fortsætter på holdene.

Eneste hold der er nedlagt grundet manglende tilslutning, er tirsdag formiddag.

Flere forhold har besværliggjort klare udmeldinger om hold og kontingenter.


For det første har Corona krisen med forsamlings forbud skabt usikkerhed omkring vores muligheder for at afvikle spillet som normalt. Efter at forbuddets lempelses med mulighed for spilafvikling, har der blandt dele af medlemmerne været nervøsitet for smitterisiko i lokalerne.

Derfor har vi efter bedste evne søgt at corona sikre spillemiljøet med skærme på bordene, håndsprit, procedurer omkring meldebokse- og spillekort, så hvert bord har sine egne kort. På toilet er og håndklæder erstattet med papir.

Alligevel har en vis nervøsitet for Corona ført til et lille mandefald. Det tegner dog til. at vi økonomisk har klaret skærene.


Vi har ikke modtaget afgørelse i støttesagen i kommunen, der bliver behandlet sidst i august, men i positivt fald vil vi foreslå en yderligere reduktion af kontingentet.

Vores ansøgning til kommunen om huslejestøtte har været syltet med mærkværdige bortforklaringer siden december 2018.

Den seneste melding er nu, at sagen behandles ved udgangen af august i Folkeoplysningsudvalget, hvor vi håber på at vi kan få samme betingelser som andre bridgeklubber i byen som har fået tilskud til lokaler.

Vi syntes af det er urimeligt at der er forskel på støtten til byens bridgeklubber nu, hvor spillerne skal beslutte deres fremtidige spilleaktivitet. Vi er afskåret fra at give et endeligt bud på kontingentet, en usikkerhed, der oveni denne konkurrenceforvridning skader klubbens rekruttering.


Vi skal derfor opfordre medlemmerne til at slå koldt vand i blodet og slutte op om klubben.

Vi er overbeviste om, at vi kan tilbyde medlemmerne konkurrencedygtige vilkår og et attraktivt og hyggeligt klubliv.


Vi glæder os til at se jer til den nye sæson til den nye sæson fra 2. september.


Gode hilsner,

Bestyrelsen.


NB. Husk at man kan spille Åben Hus mandage og torsdage.

PS. Hvis du ønsker at se fordelingen på de enkelte hold, skal du logge ind her på hjemmesiden, klikke på menupunktet forum og finde indlægget der hedder "Fordeling på holdene 2020/2021".
366 visninger
MENU
OPLYSNINGER
SOCIAL

Bridgeklubben Storeslemmen

Skovgade 15A

7100 Vejle

75 83 71 07 // 40 68 20 88

storeslemmenvejle@gmail.com

www.storeslemmen.com

www.bridge.dk/4481

www.mbridge.dk/4481

  • Facebook Social Ikon