Søg

Svend Aage er klubbens nye formand

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt i går aftes. Herunder ses referatet herfra.


Peter Bøegh blev valgt som dirigent. Han godkendte at den ekstraordinære generelforsamling var varslet i overensstemmelse med vedtægterne, og gjorde dermed generelforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig.


Punkt 1: valg af ny formand:

Der var to kandidater til formandsvalget, Svend Aage Larsen og Peter Andersen. Begge kandidater fortalte om de visioner og mål, de ser for klubbens fremtid, herunder drift, økonomi og klubbens frivillige.


Efter afstemning blev Svend Aage valgt med 36 stemmer, Peter fik 13 stemmer og en stemme blev afgivet som værende blank.


Tilykke til Svend Aage med valget.


Punkt 2: Bestyrelsens størrelse:

Klubbens nye formand ønskede ikke at bestyrelsen i første omgang skulle udvides. Han vil derimod arbejde på at få lavet nogle underudvalg, så arbejdsopgaverne bliver delt ud på flere hænder.


Punkt 3: valg af nye bestyrelsesmedlemmer:

Da punkt 2 ikke blev aktuelt, gjorde punkt tre heller ikke.


Tak for en god ekstraordinær generalforsamling med et flot fremmøde og tak til Peter Bøegh for at holde god ro og orden. Tak til Svend Aage og Peter Andersen for at sætte deres kandidatur til rådighed.


Ikke mindst skal der lyde et stort tak til Ulrik for, at have været klubbens formand i så mange år. Vi håber på at du fortsat vil hjælpe i klubben, og vil hjælpe med at den nye formand kan finde sig til rette på posten.


Slutteligt ønsker vi jer alle en glædelig jul og et godt nytår

Venlig hilsen bestyrelsen


Formand: Svend Aage Larsen

Poul Boie Pedersen

Lea Mayland Andersen

Carsten Quist

Janni Jørgensen


110 visninger
MENU
OPLYSNINGER
SOCIAL

Bridgeklubben Storeslemmen

Skovgade 15A

7100 Vejle

75 83 71 07 // 40 68 20 88

storeslemmenvejle@gmail.com

www.storeslemmen.com

www.bridge.dk/4481

www.mbridge.dk/4481

  • Facebook Social Ikon